Retningslinjer for personopplysninger

Gyldig fra 1. november 2022

Generell

Denne policyen for behandling av personopplysninger ("Persondatapolicy") beskriver hvordan Zazie.no, (“tjenesten”, “tjenestene”, ”Zazie.no”, ”vi”, ”oss”) samler inn og behandler informasjon om deg.

Personopplysningspolicyen gjelder for personopplysninger som du oppgir til oss eller som vi samler inn via nettstedet zazie.no, www.zazie.no ("www.zazie.no").

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger Alttabiq Al’Awal FZCO, PO Box 342001, Dubai, UAE.

Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilket formål og den riktige grunnen til behandlingen.
Når du besøker www.zazie.no samles det automatisk inn informasjon om deg og din bruk av www.zazie.no, f.eks. hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker, IP-adresse, nettverksplassering og informasjon om datamaskinen din.

Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og www.zazie.no-funksjonen samt å gjennomføre målrettet markedsføring inkludert re-targeting via Facebook og Google.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs databeskyttelsesforordning artikkel 6 nr. 1 punkt f.

Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på www.zazie.no, samler vi inn informasjonen du oppgir, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, informasjon om hvilke produkter du kjøper og eventuelt returnerer, leveringsforespørsler og informasjon om hvilken IP-adresse bestillingen er gjort fra.

Formålet er at vi skal kunne levere produktene du har bestilt og ellers oppfylle vår avtale med deg, herunder administrere dine rettigheter til å kansellere, returnere og annonsere. Informasjon om dine kjøp kan også bli behandlet av oss for å oppfylle blant annet lovpålagte krav bokføring og regnskap, Ved kjøp samler vi inn IP-adressen for å opprettholde vår interesse i å forhindre svindel.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs databeskyttelsesforordning artikkel 6, nr. 1, punkt b, c og f.

Hvis du melder deg på vårt nyhetsbrev, samler vi inn informasjon om ditt navn, e-postadresse og mobilnummer. Hensikten er å kunne sende deg tilleggstilbud.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs databeskyttelsesforordning artikkel 6 nr. 1 punkt f.

Når du registrerer deg i vår kundeklubb, blir du bedt om å oppgi dine opplysninger. I tillegg til navn, adresse og e-postadresse velger du selv hvilken informasjon du vil gi oss. Vi samler også inn data under ditt medlemskap om din bruk av kundeklubbens fordeler, og kombinerer disse dataene med annen informasjon vi har om deg, inkludert informasjon om hva du har kjøpt og ev. returnert.

Formålet er å kunne administrere ditt medlemskap og levere tjenestene og tilby deg fordelene knyttet til medlemskap i kundeklubben samt å opprettholde vår interesse for å sende nyhetsbrev og drive målrettet markedsføring.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs databeskyttelsesforordning artikkel 6 nr. 1 punkt b og f. Kanskje vil du i forbindelse med samregistreringen bli bedt om å gi uttrykkelig samtykke til elektronisk markedsføring.

Innsamling av personopplysninger

Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer og ordrenummer samt konkrete leveringsønsker videreformidles til PostNord, GLS eller transportør som er ansvarlig for levering av kjøpte varer til deg.

Dataene kan bli overført til eksterne partnere som behandler dataene på vår måte. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til bl.a. teknisk drift og forbedringer av www.zazie.no, eventuell utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring inkludert re-targeting og opp til din vurdering av vårt selskap og våre produkter. Disse selskapene er databehandlere i henhold til våre instrukser og behandler data som vi er databehandlingsansvarlige for. Databehandlere kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt konfidensialitet om denne informasjonen. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er etablert i USA. Nødvendige garantier for overføring av informasjon til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-US Privacy Shield, i samsvar med EUs databeskyttelsesforordning artikkel 45.

Dine rettigheter

For å gi innsikt i behandlingen av dine data, må vi som behandlingsansvarlig informere deg om dine rettigheter.

Retten til innsyn

Du har rett til når som helst å be om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, formålet med registreringen, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av informasjon som er tilgjengelig, der det er aktuelt, og informasjon om hvor informasjon kommer fra.

Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Dersom du ønsker en kopi av dine personopplysninger, må du sende en skriftlig forespørsel til support@zazie.no. Du kan bli bedt om å bevise at du er den du sier du er gjennom dokumentasjon.

Rettti for å korrigere lagrede data

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er en feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å kontakte oss skriftlig slik at opplysningene kan rettes.

Du kan rette informasjon som vi har samlet inn i forbindelse med din registrering til vår kundeklubb ved å logge inn på din brukerprofil.

Retten til sletting

I noen tilfeller har du rett til å få alle eller noen av dine personopplysninger slettet fra oss, f.eks. hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har noen annen juridisk grunn til å fortsette behandlingen. I den grad det er nødvendig for å fortsette behandlingen av dine data, f.eks. for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

Retten til å begrense behandlingen for lagring

I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger til kun lagring, f.eks. hvis du hevder at opplysningene vi behandler om deg er feil.

Retten til dataportabilitet

I noen tilfeller har du rett til å motta personopplysninger som du selv har gitt oss i et strukturert, godt brukt og maskinlesbart format og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen personopplysningsansvarlig.

Retten til å protestere

Du har rett til når som helst å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering utført for å målrette vår direkte markedsføring, når denne behandlingen er basert på våre legitime interesser i samsvar med punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring og profilering, må du slette informasjonskapslene dine.

I tillegg kan du når som helst, av grunner knyttet til din personlige situasjon, protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som vi gjør basert på våre legitime interesser.

Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt oss til visse behandlinger av personopplysninger, inkludert sending av elektronisk kommunikasjon.

Retten til å klage

Du har rett til å sende en klage angående vår behandling av dine personopplysninger når som helst til Datatilsynet, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Sletting av personopplysninger

Data som samles inn om din bruk av www.zazie.no slettes så snart du ikke har brukt www.zazie.no på 1 år.

Ved avregistrering av Zazie.no lagrer vi dataene dine i 6 måneder. Dette gjør vi for å unngå misbruk av velkomstrabatter. I denne perioden er det ikke mulig for deg å motta en ny velkomstrabatt, men det er alltid mulig å registrere seg på nytt.

Data som samles inn i forbindelse med kjøp du har gjort på www.zazie.no slettes som utgangspunkt 3 år etter utløpet av kalenderåret kjøpet ble foretatt i. Dataene kan imidlertid lagres for lengre lagring, f.eks. dersom det er nødvendig for at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares eller om oppbevaringen er nødvendig for at vi skal oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriell oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle regnskapslovens krav.

Data som vi har samlet inn i forbindelse med din registrering til, og under ditt medlemskap i vår kundeklubb, slettes automatisk: a) hvis du ikke har utført oppdateringer eller interaksjon på 1 år, b) hvis du melder deg ut av medlemskapet til vår kundeklubb.

Sikkerhet

Vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig blir ødelagt, tapt, endret eller redusert, og mot uautorisert tilgang eller misbruk.

Kun ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre arbeidet sitt, har tilgang til dataene.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personopplysningspolicyen eller ønsker å håndheve en eller flere av dine rettigheter som beskrevet, kan du kontakte:

Alttabiq Al’Awal FZCO, PO Box 342001, Dubai, UAE
E-post: support@zazie.no


Endringer i personopplysningspolicyen

Hvis vi gjør endringer i personopplysningspolicyen, vil du bli informert om dette ved ditt neste besøk på www.zazie.no.

Hvis du har registrert deg i vår kundeklubb, vil du bli informert om endringene ved å sende informasjon til din registrerte e-post.